Strona: Funkcja kwadratowa / Koło Naukowe Informatyki Przemysłowej

Funkcja kwadratowa

Poniżej znajduje się  program wyznaczający miejsca zerowe funkcji kwadratowej  postaci f(x)=ax2+bx+c ,  opracowany w środowisku C++. W składni wykorzystano m.in bibliotekę math.h w celu  logicznej interpretacji  operacji matematycznych.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <iostream// Deklaracja odpowiednich bibliotek.

#include <math.h>

using namespace std;

 float a,b,c,d,x,x1,x2; // Dane typu "float".

 int main ()

 cout<<"Program zwraca miejsce zerowe funkcji kwadratowej postaci ax^2+bx+c";                                                                                                                // Tekst wyświetlany na konsoli.

    cout<<"\n Podaj współczynnik kierunkowy prostej a ";

    cout<<endl; // Przejście kursora do nowej linii.

    cin>>a; // Przypisane podanej wartości do zmiennej "a".

    cout<<"Podaj współczynnik b ";

    cout<<endl;

    cin>>b;

    cout<<"Podaj współczynnik c ";

    cout<<endl;

    cin>>c;

    d=(b*b)-(4*a*c); // Wyznaczenie wartości tzw.delty -- "b^2-4ac".

    if(d>0// Jeśli delta większa od "0".

    {

        x1=(-b-sqrt(d))/(2*a);  // Wyznaczenie miejsca zerowego x1.

        x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);  // Wyznaczenie miejsca zerowego x2.

        cout<<"Wynik to :\nx1 = "<<x1<<"\nx2 = "<<x2; // Wypisanie wyniku na konsoli.

    }

    if(d==0 // Jeśli delta równa"0".

    {

        x=-b/(2*a);  // Określenie miejsca zerowego.

        cout<<"Wynik to : \n x = "<<x;

    }

     if(d<0)  // Jeśli delta mniejsza od "0".

    {      

    cout<<"Brak rozwiązań" // Wyświetlenie komentarza.

    }

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję